Pages

Saturday, October 23, 2010

ပ၀ါရဏာေန ့မွာ

ပ၀ါရဏာေန ့မွာ

ျမန္မာလအားျဖင့္ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန ့သည္ ပ၀ါရဏာေန ့ဟုေခၚပါသည္။ ပ၀ါရဏာ ဟူသည္ ဖိတ္မံျခင္းတည္း ၊ ပ၀ါရဏာေန ့တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ဖိတ္မံရပါသည္။ သံဃာ ပင့္ဖိတ္သည္ကို ဖိတ္မံသည္ဟု မဆိုလို။ ကိုယ့္ေက်ာင္းတိုက္ တစ္ခုတည္း သံဃာကိုျဖစ္ေစ။ နီးစပ္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ေနရာတည္း စုရံုးကာျဖစ္ေစ ( အညမညာနဳေလာမတာ )ရဟန္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို ့၊ ( အာပတၱိ၀ု႒ာနတာ ) ရဟန္းေတာ္တို ့၏ အျပစ္ဟုေခၚသည့္ အာပတ္မွ လြတ္ေစဖို ့ ၊ ( ၀ိနယပုေရကၡာရတာ ) ၀ိနည္းကို တေလးတစားရွိေစဖို ့ကို ဦးတည္လ်က္ ဘုရားရွင္က ပညတ္ေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပ၀ါရဏာဟု မပညတ္ခင္က ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သူတို ့စိတ္ကူးနွင့္ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို ့ ရာ ၀ါတြင္းကာလ စကားကို အခ်င္းခ်င္း မေျပာဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္။ လုပ္စရာရွိသည့္ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေတာ္သလို ေလ်ာ္သလို လုပ္ကိုင္ၾကဖို ့စည္းမ်ဥ္းဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ တစ္ပါးတည္း မနိုင္၀န္ ျဖစ္ပါက လက္ယက္ေခၚကာ ကူညီခိုင္းရမည္။ မနိုင္၀န္ကို အကူညီ လိုခ်င္လို ့ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္လည္း စကားမေျပာရဟု စည္းမ်ဥ္းခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသး သည္။

ဤသို ့နွင့္ ၀ါကြ်တ္ကာလေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကာလက ၀ါက်ြတ္သြားျပီဆိုတာနွင့္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွိရာ ေဒသသို ့ အေရာက္လွမ္းကာ ဘုရားဖူး ထြက္ၾက သည္။ ဤသည္ပင္ ေရွးေခတ္ကာလက ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဓမၼတာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ရဟန္းေတာ္မ်ား နယ္အသီးသီးက ေရာက္ၾကသည္ ဆိုလ်င္ပဲ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားဆိုေတာ္မူပါသည္။ ရဟန္းတို ့ အားလံုး ေနထိုင္ေကာင္းၾကရဲ ့ေနာ္။ အားလံုး မွ်မွ်တတ ရွိၾကရဲ ့ေနာ္။ အခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ၀မ္းပမ္းတသာ အခ်င္းခ်င္း ရန္မျဖစ္ပဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ၀ါဆိုခဲ့ၾကရဲ ့ေနာ္။ ဆြမ္းကြမ္း ( ျမန္မာအလို) ေပါင္မုန္ ့ေထာပတ္ ( ဥေရာပ အလို ) ျပည့္စံုၾကရဲ ့ေနာ္- ဟု ေမးေတာ္မူပါသည္။ ဤသည္ပင္ ဘုရားရွင္တို ့၏ ထံုးစံ ဓမၼတာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။

ဘုရားရွင္တို ့သည္ အေၾကာင္းရာကို ကိုယ္တိုင္သိထားျပီးေသာ္လည္း ေမးေတာ္မူတတ္ၾကကုန္၏၊ ( တစ္ခါတစ္ရံ ) သိျပီးေသာ္လည္း မေမးေတာ္မူၾကကုန္။ ေမးသင့္သည့္ အခ်ိန္အခါ ၾကည့္ျပီး သိျပီး ေမးေတာ္မူၾကသည္။ မေမးသင့္သည့္ အခ်ိန္အခါသိျပီးလည္း ေမးေတာ္မမူၾက။ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဆိုလ်င္ ေမးေတာ္မူၾက၏၊ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းက ေမးေတာ္မူေလ့မရွိၾကကုန္။ အက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းသည့္ အေျပာအဆိုကို အၾကြင္းမဲ့ လံုး၀ကို ျပစ္ပယ္ထားေတာ္မူၾကပါသည္။

ရဟန္းေတာ္တို ့ကို ေမးျခင္းအေၾကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တရားေတာ္ကို ေဟာလိုေတာ္မူလို၍ျဖစ္ေစ ၊ သာသနာ အထက္တန္းေရာက္ေရး ၀ိနည္း စည္းမ်ဥ္း သိကၡာပုဒ္ကို ထုတ္ျပန္ ပညတ္ေတာ္မူလို၍ ျဖစ္ေစ ေမးေတာ္မူေလ့ရွိၾကပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းတို ့မည္သို ့မည္ပံု နည္းအားျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ၀မ္းပမ္းတသာ ရန္ မျဖစ္ပဲ ခ်မ္းသာစြာ ၀ါဆိုခဲ့ျပီး ဆြမ္းကြမ္းကိစၥ ေလွ်ာေလွ်ာရႈရႈ ျဖစ္ခဲ့သနည္း ဟု ထပ္မံကာ ေမးေတာ္ မူျပန္ပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း သူတို ့ ေနခဲ့သည့္အတိုင္း အစအဆံုး ေလွ်ာက္တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုသို ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္ျပျပီးသည့္ေနာက္ ဘုရားရွင္က ယခု ေနခဲ့သည့္ပံုစံမွာ မခ်မ္း မသာ ေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး သင္တို့ ခ်မ္းသာသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဤသို ့ ေနျခင္းမ်ိဳးသည္ တိရ စၦာန္တို ့ ေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မေခၚနိုင္ မေျပာနိုင္ ရန္သူ အခ်င္းခ်င္း ေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အ- အ အ-ထိုင္း တိတၳိမ်ား ေဆာက္တည္က်င့္သံုးသည့္ အက်င့္ကို က်င့္ သံုးသလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ သာသနာ မၾကည္ညိဳေသးသူတို ့ မၾကည္ညိုနိုင္သလို ၾကည္ညိုျပီးသားသူမ်ားလည္း အၾကည္ညိဳပ်က္ဖြယ္ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ - စသျဖင့္ကဲ့ရဲ ့ေတာ္မူကာ ထိုအေနထားမ်ိဳး မေနရ ၊ ေနခဲ့လ်င္ အာပတ္ အေသး စား ဒုကၠဋ္သင့္၏ လို ့ ပညတ္ေတာ္မူပါသည္။ထို ့ေနာက္ ပ၀ါရဏာ ျပဳဖို ့ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပ၀ါရဏာ ျပဳပံု-
သံဃံ ဘေႏၱ ပ၀ါေရမိ ၊
ဒိေ႒န ၀ါ သုေတန ၀ါ ပရိသကၤာယ ၀ါ။
၀ဒႏၱဳ မံ အာယသၼ ေႏၱာ အနဳကမၸံ ဥပါဒါယ၊
ပႆေႏၱာ ပဋိကရိႆာမိ။
ဒုတိယမၸိ ...။ တတိယမၸိ...။

အရွင္ဘုရားတို့ သံဃာေတာ္ကို ဖိတ္မံပါ၏ ( တပည့္ေတာ္မွာ အျပစ္အာပတ္ကို) ကိုယ္တိုင္ျမင္ျမင္ ၊ သူမ်ားေျပာလို ့ ၾကားၾကား၊ သံသယရွိရွိဘုရား အရွင္ဘုရားတို ့တပည့္ေတာ္ကို သနားသည္ ဆိုလ်င္ မဆိုင္းမတြ ဆိုဆံုးမေတာ္မူပါ။ တပည့္ေတာ္က အျပစ္ဟု သိျမင္ခဲ့ပါလ်င္ အျပစ္မရွိေအာင္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေနပါမည္ ဘုရား။ ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္... သံုးၾကိမ္ေျမာက္...ဘုရား။

သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္မွ စကာ ပ၀ါရဏာကုိ ယခုထက္ထိတိုင္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ားအဖို ့ပ၀ါရဏာေန ့ေခၚ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန ့တြင္ မိဘဆရားသမားတို ့ကို ရွိခိုး ေတာင္းပန္ျခင္း ၊ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျခင္း။ ထို ့ျပင္ အသက္ဂုဏ္၀ါၾကီးသူမ်ားအားလည္း ရွိခိုး ေတာင္းပန္ ကန္ေတာ့ၾကျခင္း။ ေက်းဇူးရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးဆပ္ ကန္ေတာ့ၾကျခင္း စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ဤသို ့လ်င္ရဟန္းေတာ္တို ့အတြက္ ( အညမညာနဳေလာမတာ )ရဟန္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို ့၊ ( အာပတၱိ၀ု႒ာနတာ ) ရဟန္းေတာ္တို ့၏ အျပစ္ဟုေခၚသည့္ အာပတ္မွ လြတ္ေစဖို ့ ၊ ( ၀ိနယ ပုေရကၡာရတာ ) ၀ိနည္းကို တေလးတစားရွိေစဖို ့ကို ဦးတည္လ်က္ ဘုရားရွင္က ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို ့ပင္ ပ၀ါရဏာေန ့ေခၚ သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန ့မွာ လူအမ်ားအဖို ့ ယခုကဲ့သို ့ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို ့၊ အျပစ္ရွိက ခြင့္လြတ္ကာ အျပစ္ အနာ အဆာ ကင္းရွင္းေစဖို ့၊ လူ ့စည္းကမ္းအတိုင္း ရွိေစဖို ့ကို ဦးတည္လ်က္ သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္ ေရွးေရွးဆရာေတာ္မ်ားက ဆိုဆုံးမေတာ္မူခဲ့သည္ဟုလည္း ယူဆမိပါေတာ့သည္။
( မိမိထင္ျမင္ခ်က္ ယူဆခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)
က်မ္းကိုး-
၀ိနည္း မဟာ၀ါ
စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀မွ ၂၂၃ ထိျမတ္ေရာင္နီ

၂၅၅၄ခု ၊ပ၀ါရဏာေန ့
၁၃၇၂ခု ၊သီတင္းက်ြတ္လျပည့္ေန ့
.

1 comment:

  1. မွတ္သားစရာမ်ားမွတ္သားသြားပါတယ္ဘုရား။

    ReplyDelete