Pages

Saturday, February 20, 2010

လြယ္ကူေသာအက်င့္ လ်င္ေသာ အသိဉာဏ္

သုခါ ပဋိပဒါ ခိပၸါဘိညာ
လြယ္ကူေသာအက်င့္ လ်င္ေသာအသိဉာဏ္

ဒီစကားေလးကို ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ နားတိုင္းမွာ ၾကားေနၾက နားေရ၀ စကားေလး ေပါ့။ ဘာသာ ေရး အခန္းနားေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက လူမ်ားရဲ ့ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ျဖင့္ ကန္ေတာ့ ျပီး တဲ့ အခါတိုင္း လြယ္ေသာအက်င့္လ်င္ေသာ အသိဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္နိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ- တဲ့။

ကိုယ္ကလည္း ဘာေလးျဖစ္ျဖစ္ စိတ္က ျမန္မာဆီကိုပဲ ျပန္ေရာက္သြားမိတယ္။ သံေယာဇဥ္က တကယ္ ၾကီး တယ္ ကိုး။ သံေယာဇဥ္ ဆိုတာထက္ ေက်းဇူး တရားကို အမွတ္ရတာလည္း ပါရဲ ့။

ဒီအေၾကာင္း ခုေရးျဖစ္တာ လည္း ဒီေန ့ ေဖဖ၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန ့မွာ ကိုယ့္ရဲ ့ သင္တန္း ပို ့ခ်မႈ အစီစဥ္ စပါ တယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ ဓမၼပဒ အ႒ကထာကို မူတည္ျပီး စပ္မိစပ္ရာ ပါဠိေတာ္ေတြကို ပို ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ပါဠိ ေတာ္ကိုမူတည္ျပီး အ႒ကထာ ဋီကာ ဆိုင္ရာကို အသံုးျပဳ ပုိ ့ခ်ပါတယ္။

နိကာယ္ ( ၅) ရပ္ရွိပါတယ္။ ခုဒၵကနိကာယ္၊ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္။ အဲ ဒီ အထဲ က- ဒီေန ့ ပို ့ခ်ခဲ့တာက မဇၥ်ိမနိကာယ္ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါ။ သိေစ ခ်င္ တာက နိကာယ္ ငါးရပ္ထဲကအုပ္စု တစ္ခု။ ပဏၰာသ ဆိုတာက နံပါတ္ ၅၀။ သုတ္ေပါင္း ၅၀ဆယ္ ေပါ့။ ၁။မူလပဏၰာသ ၅၀၊ ၂။မဇၥ်ိမပဏၰာသ ၅၀၊ ၃။ဥပရိပဏၰာသ ၅၂ သုတ္ ရွိပါတယ္။ အဲ က်န္ႏွစ္ခုက သုတ္၅၀ စီရွိတာမို ့ မ်ားရာလိုက္ျပီး ပဏၰာသ ေခၚလိုက္တာပါ။စာအုပ္အေနနဲ ့သုံးအုပ္ခြဲ ထား ပါတယ္။သံုးအုပ္ရွိပါတယ္။

စျပီး ပို ့ခ်တဲ့ သုတ္နာမည္က ၅သုတ္ေျမာက္ ေဗာဓိရာဇ ကုမာရသုတ္၊ ရာဇ၀ဂ္ မွာ လာပါတယ္။ အဲဒီ သုတ္ ထဲမွာျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ျပီးခ်ိန္ ဘုရားမျဖစ္ခင္က အေၾကာင္းကို ေဗာဓိမင္းသားအား ျပန္လည္ မိန့္ ့ေတာ္မူခဲ့ ပါ တယ္။

ဘုရားရွင္ဟာ ဘုရား မျဖစ္မီ အာဠာရ ႏွင့္ ဥဒက ရေသ့တို ့ထံ တရားရွာေဖြခဲ့စဥ္က ဆရာ ေျပာလိုက္တာေလးနဲ့ အသိဉာဏ္ဟာ သိပ္မၾကာမီ အဲဒီဆရာရေသ့သိသလို သိသြားခဲ့တယ္ ဆိုတာ ျပန္လည္ မိန္ ့ေတာ္မူျခင္းပါ။
ပါဠိလို- ေသာ ေခါ ဟံ ရာဇကုမာရ န စိရေႆ၀ ခိပၸေမ၀ တံ ဓမၼံ ပရိယာပုဏိ ံ-တဲ့။

ပါဠိထဲမွာ ခိပၸေမ၀ – လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သာလ်င္ ဆိုတဲ့ စကားေလးကို ၾကည့္ျပီး ကိုယ္သင္ဖူးခဲ့တဲ့ သုခါ ပဋိပဒါ ခိပၸါဘိညာ စကားကို အမွတ္ရသြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ ့ လြယ္ကူေသာအက်င့္ လ်င္ ေသာ အသိဉာဏ္ ဆိုတဲ့ ဆုေပးကို သတိဆက္ရသြားေစခဲ့တယ္။

အဲဒါနဲ ့ ပါတ္သက္လို ့ -အဂုၤတၱရ နိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္ မွာလာပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ ေလးမ်ိဳးပါ။
၁။ဒုကၡာ ပဋိပဒါ ဒႏၶာဘိညာ (ခက္ေသာအက်င့္ ေနွးေသာအသိဉာဏ္) ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္
၂။ဒုကၡာ ပဋိပဒါ ခိပၸါဘိညာ ( ခက္ေသာအက်င့္ လ်င္ေသာအသိဉာဏ္) ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္
၃။သုခါ ပဋိပဒါ ဒႏၶာဘိညာ ( လြယ္ကူေသာအက်င့္ ေႏွးေသာအသိဉာဏ္ )ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္
၄။သုခါ ပဋိပဒါ ခိပၸါဘိညာ ( လြယ္ကူေသာအက်င့္ လ်င္ေသာအသိဉာဏ္)ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္

ဒီတိုင္းေလး ၾကည့္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲသိမယ္။ စာထဲမွာ ရွင္းျပထားတာလည္း ဆက္ၾကည့္ ၾကရေအာင္။

နံပါတ္ ( ၁ ) ပုဂၢဳိလ္ဟာ သူရဲ ့ ပင္ကိုယ္အေနနဲ ့ရာဂျပင္းထန္တယ္၊ အဲဒီ ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ ေတြ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြနဲ ့လံုးခ်ာရိုက္ေနတယ္။ ေဒါသ ၊ ေမာဟ နဲ ့ ဒီတိုင္းပဲေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိသူကို ဒုကၡာ ပဋိပဒါ။ သူရဲ ့ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဣေျႏၵ ၅ပါး အားနည္းက ဒႏၶာဘိညာ။


နံပါတ္ ( ၂ ) ပုဂၢဳိလ္ဟာ သူရဲ ့ ပင္ကိုယ္အေနနဲ ့ရာဂျပင္းထန္တယ္၊ အဲဒီ ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ ေတြ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြနဲ ့လံုးခ်ာရိုက္ေနတယ္။ ေဒါသ ၊ ေမာဟ နဲ ့ ဒီတိုင္းပဲေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိသူကို ဒုကၡာ ပဋိပဒါ။ သူရဲ ့ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဣေျႏၵ ၅ပါး ထက္သန္က ခိပၸါဘိညာ။

နံပါတ္ ( ၃ ) ပုဂၢဳိလ္ဟာ သူရဲ ့ ပင္ကိုယ္အေနနဲ ့ရာဂမ ျပင္းထန္ဘူး၊ အဲဒီ ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲ မႈေတြ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြနဲ ့လံုးခ်ာရိုက္မေနဘူး။ ေဒါသ ၊ ေမာဟ နဲ ့ ဒီတိုင္းပဲေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိသူကို သုခါ ပဋိပဒါ။ သူရဲ ့ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဣေျႏၵ ၅ပါး အားနည္းက ဒႏၶာဘိညာ။

နံပါတ္ ( ၄ ) ပုဂၢဳိလ္ဟာ သူရဲ ့ ပင္ကိုယ္အေနနဲ ့ရာဂမ ျပင္းထန္ဘူး၊ အဲဒီ ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲ မႈေတြ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြနဲ ့လံုးခ်ာရိုက္မေနဘူး။ ေဒါသ ၊ ေမာဟ နဲ ့ ဒီတိုင္းပဲေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိသူကို သုခါ ပဋိပဒါ။ သူရဲ ့ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဣေျႏၵ ၅ပါး ထက္သန္က ခိပၸါဘိညာ။လို ့ ဖြင့္ဆို ပါ တယ္။

ဒါကိုပဲ သမၸသာဒနီသုတၱန္မွာ ၁၊ ၂ ၊ ၃ ပုဂၢိဳလ္ တို ့ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ဟီန- ယုတ္ေလ်ာ့ ေၾကာင္း ၊ မေကာင္းေၾကာင္း ျပဆိုထား ပါတယ္။ ( လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ့္ဖာသာ ရွာၾကည့္လိုက္ေနာ္)။ နံပါတ္ ၄ ပုဂၢိဳလ္က အျပစ္ ေျပာစရာမရွိ ပဏီတ အတိ မြန္ျမတ္ဘိ ။ သုခ နဲ ့ ခိပၸ ဆိုေတာ့ ေကာင္းမွ ေကာင္းေပါ့။

ဒီ-ေလးမ်ိဳးကို ပဲ ေပဋေကာေဒသပါဠိ ၊သုတၱ၀ိဘဂၤ မွာေတာ့ တစ္မ်ိဳး ျပျပန္တယ္။ အက်ဥ္းမွတ္ၾကည့္ပါ။

၁။၂။ တဏွာစရိတ – အလိုအာသာ ၊ တပ္မက္မႈ စရိုက္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ - ဒုကၡာ ပဋိပဒါ။ ဣေျႏၵ ၅ပါး အားနည္း လ်င္ ဒႏၶာဘိညာ ၊ဣေျႏၵ ၅ပါး ထက္သန္က ခိပၸါဘိညာ။


၃။၄။ဒိ႒ိစရိတ - ပညာရွိရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ သုခါ ပဋိပဒါ ။ ဣေျႏၵ ၅ပါး အားနည္းလ်င္ ဒႏၶာဘိညာ ၊ ဣေျႏၵ ၅ပါး ထက္သန္က ခိပၸါဘိညာ။ ( ဒိ႒ိ ဆိုတာ တစ္ခါတရံ မွားယြင္းတဲ့ အျမင္ ရွိသူကို ဒိ႒ိ ဆိုၾကေပမယ့္၊ ဒီေနရာမွာ ဒိ႒ိသမၸေႏၷာ - ဉာဏ္အျမင္နွင့္ျပည့္စံု မႈ လို ့လည္း ယူရပါမယ္။ ယူဆပါတယ္ ။)

ေနတၱိပကရဏ ပါဠိ မွာ ပထမ ပုဂၢဳိလ္ဟာ သမထ နဲ ့ နီးစပ္တဲ့ အေၾကာင္းတရား။
စတုတၳ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ၀ိပႆနာ နဲ ့ နီး စပ္တဲ့ အေၾကာင္းတရား။ လို ့ ဆိုပါတယ္။
ဒုကၡာ ပဋိပဒါ ဒႏၶာဘိညာသမထႆ ပဒ႒ာနံ။ သုခါ ပဋိပဒါ ခိပၸါဘိညာ ၀ိပႆနာယ ပဒ႒ာနံ။

အဲဒီစကားကို ကိုယ္ နားလည္လိုက္တာကေတာ့ ပထမ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက သာမန္ က်င့္ရံုနဲ ့ မရ။ အားစိုက္ခြန္စိုက္ သမာဓိ ရေအာင္ကို ပထမ လုပ္သင့္တယ္။ စတုတၳပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးက ဉာဏ္ကလည္း သြက္လက္ ဣေျႏၵ ၅ပါးထက္ ျမက္ ေနတာမို ့၀ိပႆနာကို အားထုတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ လို ့ သေဘာေပါက္မိတယ္။ (ေတြးေခၚၾကံဆ ေလ ကုန္)။

ကဲ... ဒီလိုဆိုေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး သိသြားျပီ။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ေပးတဲ့ ဆုနဲ ့ ျပည့္ရပါလို၏။ လို ့ ဆိုရံုတင္ ရပါ့မလား၊ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကဖို ့ပါပဲ။

လြယ္ကူေသာ အက်င့္ဆိုတာကို လူတိုင္း သေဘာ ေပါက္သင့္တာက မိမိကိုယ္ ကို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ေတြ မျပင္းထန္ေအာင္ ေလွ်ာ့ရမယ္။ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ အျဖစ္နည္းေအာင္ ျပဳက်င့္ဖို ့ပါပဲ။ ပုထုဇဥ္ ဆိုတဲ့ စကားကို အားအား ရွိတိုင္း မသံုးၾကေစရန္ေပါ့။


ေနာက္ျပီး-သူတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲတာေတြလည္း စိတ္ထဲမွာ သိမ္းမထားနိုင္ေအာင္ က်င့္နိုင္မယ္ ဆိုရင္ သုခါ ပဋိပဒါ - လြယ္ကူေသာ အက်င့္ ျဖစ္ပါမယ္။

ျပီးေတာ့ လ်င္ေသာ အသိဉာဏ္ဆိုတာက သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဣေျႏၵ ၅ပါး ထက္သန္ရပါမယ္။ ၾကိဳးစားရမယ္ေပါ့။ဒီ ၅ ပါးကို ဗိုလ္ ၅ပါးလို ့လည္း ေခၚပါတယ္။ ဗိုလ္ရွိရင္ ဘာမဆို ျဖစ္နိုင္တယ္ ေဆာင္းပါးမယ္ ၅ ပါးစလံုး အဓိပၸါယ္ကို ေရးခဲ့ျပီးပါျပီ။ ျပန္ဖတ္ ၾကည့္ပါ။ ဒီ ၅ ပါးသာရွိလ်င္ လ်င္ေသာ အသိဉာဏ္ ရွိလာပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထိုင္ ေနလို ့ေတာ့ ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး - ဆိုသလို ျပည့္စံုရပါလို၏ လို ့ ဆုေတာင္းရံုနဲ ့ ျပည့္ရိုးထံုးစံမရွိပါ။ လြယ္ကူေသာ အက်င့္ ( သုခါ ပဋိပဒါ ) လ်င္ေသာ အသိဉာဏ္ ( ခိပၸါဘိညာ ) မ်ား အသီးအသီး အသက အသက ရွိၾကေစဖို့ နဲ ့၊ နားလည္ သေဘာေပါက္ ၾကတဲ့အတိုင္း ၾကိဳးစား အားထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေရးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ဆုိေတာ့ ဆုမေပးေတာ့ပါ။ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ဖို ့သာ။

သို ့မွသာ ဘုရားရွင္က ေဗာဓိမင္းသားကို န စိရေႆ၀ ခိပၸေမ၀ တံ ပရိယာပုဏိ ံ- စကား မိန္ ့ေတာ္မူဘိသကဲ့သို ့ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရက္တိုတိုျဖင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရာက္ရပါလို၏ ဆုေတာင္းနဲ ့ နီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ပါေတာ့တယ္။


စာဖတ္ပရိသတ္ လူဒကာ ဒကာမ တို ့ အတြက္ အလြယ္တကူ သိေစရန္-
ဒုကၡ- ခက္ခဲမႈ၊ခက္ခဲေသာ။ (အမ်ား သိထားသည္မွာ ဆင္းရဲ မွ်သာ)။ သုခ- လြယ္ကူမႈ၊ လြယ္ကူေသာ။ ( အမ်ား သိထားသည္မွာ ခ်မ္းသာမွ်သာ )။ ပဋိပဒါ- အက်င့္ ၊ စရိုက္ ။ ဒႏၶ- ေႏွးေကြး။ေလးလံမႈ။ ခိပၸ-လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္။ ခပ္သြက္သြက္။
အဘိညာ- အသိဉာဏ္၊ ထူးထူးျခားျခားသိမႈ။ ( အမ်ား သိထားသည္မွာ အဘိဉာဥ္ )။ ထို ့သို ့ ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ သုခါ ပဋိပဒါ- လြယ္ကူေသာ အက်င့္၊ စရိုက္။ ခိပၸါဘိညာ- လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သိမႈ ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ျမတ္ေရာင္နီ
( ၂၁၊၀၂၊၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment