Pages

Saturday, June 18, 2011

ရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး


ရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး


အနတၱ လကၡဏသုတ္
(အဆက္)


( ရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုလို ့ ရုပ္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး လို ့ မမွတ္ပါနဲ ့။ ရုပ္ကို ေခ်ာတယ္ လွတယ္၊
မလွဘူး ဆိုးလိုက္တာ လို ့ ေျပာလိုရင္း မဟုတ္၊ )
ေျပာလိုရင္းကား......


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ပဥၥ၀ဂၢီ ၅ဦးတို ့ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱသေဘာကို အက်ဥ္းအားျဖင့္
သေဘာေပါက္သြားၾကျပီးတဲ့ အခါ အေသးစိတ္ သေဘာေပါက္ေစလိုတာမို ့
အက်ယ္အေနနဲ ့ထပ္မံ ေဟာေတာ္မူျပန္ပါတယ္။

ရုပ္ဟာ အတိတ္ရုပ္၊ အနာဂတ္ရုပ္ ၊ ပစၥပႊန္ရုပ္၊ အဇၥ်တၱရုပ္၊ ဗဟိဒၶရုပ္ ၊ ၾသဠာရိကရုပ္၊
သုခုမရုပ္၊ ဟီနရုပ္ ၊ ပဏီတရုပ္ ၊ ဒူေရရုပ္ ၊ သႏၱိေကရုပ္လို ့ ရုပ္အမ်ိဳးစား နာမည္ေပါင္း
၁၁မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အဲဒီ ရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေနတံ မမ - ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ေနေသာ ဟမသၼိ - ငါမဟုတ္၊
ေန ေသာ ေမ အတၱာ- ငါမပိုင္ ၊ ငါ့ရဲ ့အတၱ မဟုတ္လို ့အဟုတ္ အမွန္ ေကာင္းေကာင္း
ၾကီး ဥာဏ္ပညာနဲ ့ ရွဳဆင္ျခင္ ပြါးမ်ားရပါမယ္။

ျမန္မာလို ရႈဆင္ျခင္ပြါးမ်ားပံုက -
အတိတ္ရုပ္ဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ မပိုင္( ငါ့ရဲ ့ အတၱမဟုတ္)
လို ့ တစ္ခုခ်င္း ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ၁၁ မ်ိဳးစလံုး
စံုလင္ေအာင္ ရႈဆင္ျခင္ ပြါးမ်ား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အဘိဓမၼာ မသင္ၾကားဘူး၊ တရားေတာ္ မနာဘူူးေသးေသးတဲ့ လူမ်ားအဖို ့
ဒီရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ ပါတ္သက္လို ့ ရွင္းျပမွ နားလည္နိုင္ပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို ့ ထပ္ခ်ဲ ့ျပီး
ရွင္းျပပါဦးမယ္။

အတိတ္ကလည္း ရုပ္တရားေတြျဖစ္ခဲ့ျပီ။ လူ ့ရုပ္ခႏၶာနဲ ့ ျဖစ္ေစ အျခားရုပ္ ခႏၶာနဲ ့ ျဖစ္ေစ
တစ္ခုခုနဲ ့ေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကျပီ။ ဒါမွ မဟုတ္ ဒီဘ၀ လြန္ခဲ့တဲ အသက္ခႏၶာနဲ ့ အညီ
ရုပ္တရားေတြကလည္း လြန္ခဲ့ေလျပီ။ အဲဒီအတိတ္ရုပ္ဟာ ကိုယ္ဟာ့လည္းမဟုတ္
ကိုယ္လည္းမဟုတ္ ကိုယ္လည္း မပိုင္ခဲ့ပါ့လား လို ့ ဆင္ျခင္ရႈပြါးရမယ္။

အဲဒီလိုပဲ အတိတ္ခႏၶာလို အနာဂတ္ဆိုတဲ့ မျဖစ္ေသးတဲ့ ရုပ္ခႏၶာကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။
မျဖစ္ေသးတဲ့ ရုပ္ခႏၶာကို အနာဂတ္ရုပ္ခႏၶာ ေခၚျပီး အဲဒီ ရုပ္ခႏၶာကိုလည္း ရႈပံုကေတာ့
အတူတူခ်ည္းပါ။

ခု ျဖစ္ဆဲ လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့ ရုပ္ခႏၶာကို ပစၥဳပၸန္ရုပ္လို ့ မွတ္ပါ။

အဇၥ်တၱိကရုပ္- အတြင္းရုပ္၊ ဗဟိဒၶရုပ္ - အျပင္ရုပ္။ ျမန္မာလို သာမန္ေလးေတြးၾကည့္ရင္
ေတာ့ အတြင္းရုပ္ ဆိုတာ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္း၊ အျပင္ရုပ္ဆိုတာ ခႏၶာကို ျပင္ပလို ့
ထင္စရာ ေတြးစရာရွိတယ္။

အဘိဓမၼာ အလိုအရကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ အဓိက အတြင္းလူသဖြယ္ျဖစ္တဲ့
ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ ရုပ္ကို အတြင္းရုပ္ လို ့ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအတြင္းရုပ္က
မ်က္စိအၾကည္ နားအၾကည္ ႏွာေခါင္းအၾကည္ လ်ွာအၾကည္ ကိုယ္အၾကည္
ဆိုတဲ့ အၾကည္ရုပ္ ၊ ပသာဒရုပ္ ၅ပါးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ရုပ္ ၂၃ပါးကေတာ့
အျပင္ရုပ္လို ့ေခၚပါတယ္။
အေျချပဳ သျဂၤိဴဟ္ ။ ( စာမ်က္နွာ ၃၅၀ )

ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ဘုရား ေရးသားျပဳစုတဲ့ အာနပါနက်င့္စဥ္မွ ၀ိပႆနာသို ့-
စာအုပ္မွာေတာ့ အတြင္းရုပ္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အသီးသီးတိုင္းမွာ ၂၇ ပါးစီ
ရိွၾကတယ္။ အျပင္ရုပ္ကေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရွိလို ့မို ့ ၂၈ ပါး လို ့
ေရးသားထားတာ ေတြ ့ပါတယ္။ ( စာမ်က္ႏွာ- ၅ )

မိမိအေနနဲ ့ သာမန္ေလး ေတြးၾကည့္ေတာ့ အတြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ပဲျဖစ္ ရုပ္တရား
မွန္သမွ်ကို ဟုတ္မွန္စြာ ရႈဆင္ျခင္ဖို ့ပဲေပါ့။

ၾသဠာရိက- ရုပ္ၾကမ္း၊ သုခုမ- ရုပ္နဳ လို ့ လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္ထားပါ။
ရုပ္ၾကမ္း ရုပ္နဳ ဆိုတာ အသားေရ ၾကမ္းတဲ့ နဳ ညံ့မႈကို ခြဲျခားေျပာတာ
မဟုတ္ပါ။

တရားအားထုတ္လို ့ ရႈမွတ္တဲ့အခါ သိသိသာသာ ထင္ထင္ထင္ရွားရွား
မွတ္လြယ္ ျမင္လြယ္တဲ့ ရုပ္တရားကို ရုပ္ၾကမ္း လို ့ေခၚပါတယ္။
အဲဒီရုပ္ေတြက ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ပသာဒ ရုပ္ ၅ပါးနဲ ့ ရူပ - အဆင္း ၊
သဒၵ - အသံ ၊ ဂႏၶ- အနံ ့၊ ရသ- အရသာ ၊ ေဖာ႒ဗၺ- ( ပထ၀ီ- ၊ေတေဇာ- ၊
၀ါေယာ-၊ ) ေပါင္း ၁၂ ပါးဟာ ရုပ္ၾကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

( ပထ၀ီဓာတ္ သေဘာတရား- မာ၊ ၾကမ္း ၊ ေလး ၊ ေပ်ာ့ ၊ ေခ်ာ ၊ ေပါ့ ။
ေတေဇာ ဓာတ္ သေဘာတရား- ပူမွဳ ၊ ေအးမွဳ ။
၀ါေယာ ဓာတ္သေဘာတရား- ေထာက္မႈ တြန္းမွဳ ။ တို ့ ျဖစ္ပါတယ္။

က်င့္စဥ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ ။ ဖားေအာက္ဆရာေတာ္

ရုပ္တရားက ၂၈ ပါးရွိတာမို ့ က်န္တဲ့ ၁၆ ပါးကိုေတာ့ သုခုမ ရုပ္လို ့ေခၚပါတယ္။
ဥာဏ္စကၡဳ ဥာဏ္မ်က္စိနဲ ့ ၾကည့္တဲ့အခါ ၾသဠာရိက ရုပ္မ်ိဳး သိသိသာသာ
ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး မေတြ ့တတ္၊ သိမ္ေမြ ့နဳညံ့လို ့မို ့ သုခုမလို ့ေခၚပါတယ္။

( ရုပ္ေရတြက္ပံုမ်ား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါေတာ့မယ္။ အဘိဓမၼာ ေလ့လာၾကပါကုန္။)

သုခုမရုပ္ကိုလည္း လကၡဏာေရးသံုးပါးနဲ ့ ရႈဆင္လို ့ရပါတယ္ ။ ရွဳဆင္ျခင္ရမွာပါ။

ဟီနရုပ္ - ယုတ္ညံ့ေသာရုပ္၊ ပဏီတ- မြန္ျမတ္ေသာရုပ္။ ရုပ္ယုတ္ နဲ ့ ရုပ္ျမတ္
ဆိုၾကပါစို ့။ ရုပ္ယုတ္ျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္ျမတ္ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးက အတူတူပါပဲ။ လကၡဏာ
ေရးနဲ ့ သံုးပါးနဲ ့ ရႈရမွာပဲ။

ဟီန - ရုပ္ယုတ္ ဆိုတာက အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ ရုပ္၊ ပဏီတ - ရုပ္ျမတ္
ဆိုတာက ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ ရုပ္ လို ့ သာမန္ ဒီလိုေလး ခြဲထားလိုက္ပါ။
ဒါ့ထက္ ခြဲျခားရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အပါယ္ဘုံသားနဲ ့ လူ ဆိုရင္ လူက ပဏီတ
ရုပ္ျမတ္၊ အပါယ္ဘုံသားက ဟီန - ရုပ္ယုတ္ လို ့ခြဲပါ။ နတ္နဲ ့ လူ ဆိုရင္လည္း
ဒီအတိုင္း သာတဲ့သူက ျမတ္၊ ေအာက္က်သူက ယုတ္လို ့ ခြဲျခားသိပါေလ။

ဒူေရရုပ္- အေ၀းရုပ္ ၊ သႏၱိေက- အနီးရုပ္။
ပစၥည္း၀တၳဳ တစ္ခုခု ကိုယ္နဲ ့ နီးေနရင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ယူလို ့ရပါတယ္။
ဒီအတိုင္းပါပဲ တရားမွတ္ရာတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ဥာဏ္နဲ ့ယူလို ့ရတဲ့
ၾသဠာရိက ရုပ္ၾကမ္းကိုပဲ သႏၱိေက အနီးရုပ္လို ့ နာမည္တစ္မ်ိဳးနဲ ့
ေဟာေတာ္မူထားတာပါ။( သႏၱိေက- အသိဥာဏ္နဲ ့ နီးတဲ့ ရုပ္တရား)

ပစၥည္း တစ္ခုခုက ေ၀းေနရင္ ယူရတာ မလြယ္ကူသလိုမ်ိဳး တရားမွတ္တဲ့ေနရာမွာ
ဥာဏ္ျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ယူလို ့မလြယ္ မသိလြယ္တဲ့ သုခုမရုပ္ ရုပ္နဳကိုပင္
ဒီေနရာမွာ ဒူေရ အေ၀းရုပ္လို ့ နာမည္ တစ္မ်ိဳးနဲ ့ သံုးထားျပီး ေဟာေတာ္မူတာပါ။
(ဒူေရ- အသိဥာဏ္နဲ ့ ေ၀းတဲ့ ရုပ္တရား)

အေျချပဳ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၃ ကို မွီးျငမ္းပါသည္။

ဒီေနရာမွာ ဘာလို ့ အဓိပၸါယ္ တူရဲ ့သားနဲ ့ ႏွစ္မ်ိဳးေဟာေတာ္မူတာလဲ စဥ္းစားစရာ။
ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ခါ တရားနာ ပရိသတ္ေတြ မတူေတာ့
ပထမေျပာတဲ့ စကားကို နားမလည္ရင္ ေနာက္စကားက်ေတာ့ နားလည္မွာေပါ့။
အဲဒါေၾကာင့္ လဲလွယ္ အသံုးျပဳထားတာလို ့ နားလည္မိတယ္။ စာထဲမွာ အျခားေနရာ
ေတြ ့ရတတ္တာကေတာ့ ေ၀ေနယ် အလိုက္ လို ့ ေျပာရပါမယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤသုတ္ကို ရွင္းျပစဥ္ တရားေဟာခဲ့စဥ္က ထုိမွ်ေလာက္ မျပည့္စံုခဲ့ပါ။
ယခု စာလို ေရးသားရာမွာ တိက်မႈ ရွိအာင္ စာသားမ်ားမွာ အေျချပဳ သျဂၤ ီဳဟ္ ႏွင့္

ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ တရားမွ မွီျငမ္းထားပါသည္။
သို ့ေသာ္ အတိက် ကူးယူျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ
ကိုယ္နားလည္သလို အဆင္ေျပေအာင္ျပန္လည္ ေရးသားထားပါသည္။

ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။
ျမတ္ေရာင္နီ

( ၁၈ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၁ )

ဒီေနရာကေလးမွာ ေရးပါ..

1 comment:

  1. ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ပါသျဖင့္ ဗဟုသုတ အလြန္ရပါသည္။ ကူးယူမွ်ေ၀ ခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ ခင္မင္ေလးစားလွ်က္ ။ ဦးရဲျမင့္ ။ yemyint.kmt@gmail.com

    ReplyDelete