Pages

Sunday, November 7, 2010

အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္


အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေျပာပါဆိုရင္ သစၥာေလးပါး တရား ကို ဦးစားေပး ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာျဖစ္တာကလည္း ဒီသစၥာေလးပါး တရားဆိုတာ အျခား ဘာသာ မွာမွ အပီျပင္ မရွိတာ။ သစၥာကေတာ့ ရွိပါတယ္။ သစၥာမွန္းမသိၾကတာပါ။ သစၥာ ေဖၚထုတ္နိုင္တာက ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေဖၚထုတ္ထားတာကိုး ။ အဲလိုပဲ ခံယူထားေတာ့ ဒါေလးေျပာတာကိုပဲ အရသာ ရွိလွတယ္။

ခုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို စေလ့လာသူတဲ့ သူကိုေတာ့ ဒီသစၥာေလးပါး အေၾကာင္းက စျပီး ေျပာလို ့ေတာ့မျဖစ္ဘူး ဆိုတာလည္း သေဘာေပါက္တယ္။ ဘုရားအေၾကာင္း တရားအေၾကာင္း သံဃာ အေၾကာင္း စေျပာရမယ္။ စေျပာရတယ္။ ဒါကို သရဏဂုမ္ ေခၚေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပရ တယ္။ ဘာလို ့ သရဏဂုမ္ေခၚတယ္ဆိုတာလည္း ရွင္းျပရတယ္။ ဟုိတုန္းက လူေတြ ေတာ ေတာင္ နဲ ့ သစ္ပင္ကို ေဘးျမင္လို ့ ေဘးေတြ ့လို ့ ကုိးကြယ္ခဲ့သည္မွ အစ ရတနာသံုးပါး အေပၚကိုးကြယ္ လာသည့္အထိ ကိုယ္သိထားေလးေတြ ရွင္းျပရတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သီလ အေၾကာင္း ရွင္းျပရတယ္။ သီလယူခိုင္းရတယ္။ တရားမွတ္ပံု သင္ေပးရ တယ္။

တကယ္တမ္းကေတာ့ ဘုရားျဖစ္ကာစ အေျခေနကို ျပန္လည္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ဘုရားရွင္က ယသသတို ့သား၊ သူ ့သဟာယ္ခ်င္း ေလးေယာက္ ၊ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ သဟာယ္ခ်င္း ငါးဆယ့္ငါး ေယာက္စတဲ့သူေတြကို အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္ကို ေဟာထားတာ ေတြ ့ရတယ္။ ပါဠိလို ဆိုရင္ေတာ့ အႏုပုဗၺိ ကထာ တဲ့။ အဲဒါၾကည့္လိုက္ရင္ ရွင္းတယ္။ ဘုရားရွင္ ဘယ္လို ေဟာသလဲ ဆိုတာေပါ့။

ဘဂ၀ါ အႏုပုဗၺိကထံ ကေထသိ၊ ေသယ်ထိဒံ ၊ ဒါနကထံ ၊ သီလကထံ ၊ သဂၢကထံ ၊ ကာမာနံ အာဒီန၀ံ ၾသကာရံ သံကိေလသံ ေနကၡေမၼ အာနိသံသံ ပကာေသသိ၊ ယဒါ ဘဂ၀ါ အညာသိ ( ယသံ ကုလပုတၱံ ) ကလႅစိတၱံ ၊ မုဒုစိတၱံ ၊ ၀ိနီ၀ရဏစိတၱံ ၊ ဥဒဂၢစိတၱံ ပသႏၷစိတၱံ ၊ အထ ယာ ဗုဒၶါနံ သာမုကၠံသိကာ ဓမၼေဒသနာ ၊ တံ ပကာေသသိ ၊ ဒုကၡံ ၊ သမုဒယံ ၊ နိေရာဓံ ၊ မဂၢံ။
( ၀ိနည္းမဟာ၀ါ၊ စာ ၂၂ )

လိုရင္း ဘာသာျပန္ရရင္ေတာ့-

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ

အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
ေဟာေတာ္မူပံုကား-
၁။ ဒါနအေၾကာင္း ၊ ၂။ သီလအေၾကာင္း ၊ ၃။ နတ္ျပည္အေၾကာင္း၊ ။ ၄။ ကာမဂုဏ္တို ့ရဲ ့အျပစ္ ယုတ္ညံ့ပံု ဆိုးသြမ္းပံု ၅။ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းရဲ ့အက်ိဳးရလာဒ္ တို ့ကို ေသခ်ာ ရွင္းလင္း ေအာင္ ေဟာေတာ္မူတယ္။

တရားနာပရိသတ္က ( ဒီေနရာမွာေတာ့ ယသလုလင္ငယ္က ) ၾကံ့ခိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္ ၊ နဴးညံ့ေသာ စိတ္ ဓာတ္ ၊ အရႈပ္ေထြးကင္း ေသာစိတ္ဓာတ္ ၊ တက္တက္ၾကြၾကြစိတ္ဓာတ္ ၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိျပီလို ့ဘုရားရွင္က သိျမင္ျပီးမွ ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြထုတ္ေဖၚထားတဲ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ် မေဖါက္ျပန္ မေျပာင္းလြဲနိုင္ေသာ တရားဓမၼကို ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီ တရားဓမၼက သစၥာေလးပါး ျဖစ္တဲ့ ဒုကၡ ၊ သမုဒယ ၊ နိေရာဓ ၊ မဂၢ တို ့ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ဒီလို ဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ အျမဲတမ္း သစၥာေလးပါး အေၾကာင္းကို စျပီး လူတိုင္း တရားနာ ပရိသတ္တိုင္းကို ေဟာေတာ္မမူပါ။ ေ၀ေနယ် လို ့ေခၚတဲ့ တရားေတာ္ကို နာယူနိုင္စြမ္း က်င့္နိုင္စြမ္း သိနိုင္စြမ္းရွိတဲ့ သူမွသာ သစၥာေလးပါးကို ေဟာတာေတြ ့ပါတယ္။

ဒါေလးေတြကိုၾကည့္ရင္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ဒါန ဘာေၾကာင့္ ျပဳရတယ္။ ဒါန ဘယ္လိုျပဳရမယ္၊ ဘယ္လုိ အက်ိဳးရတယ္ ဆိုတဲ့ ဒါနအေၾကာင္းအရာ ၊ အဲဒီလိုပဲ သီလ အေၾကာင္းရာ ၊ နတ္ျပည္နဲ ့ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရာ စတဲ့ အရာေတြကိုလည္း ေသခ်ာ ေလ့လာသင့္တယ္ လို ့ ထင္ျမင္မိတယ္။ တစ္ျခား ဘာသာျခားျဖစ္တဲ့သူကိုလည္း ေျပာျပသင့္ပါတယ္။

ဒါမွလည္း ဘုရားရွင္ရဲ ့
အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္ အတုိင္းျဖစ္မွာေပါ့ေလ။

ခုေတာ့ အေပၚက ေျပာခဲ့သလို ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို စေလ့လာသူတဲ့ သူကိုေတာ့ ဒီသစၥာ ေလးပါး အေၾကာင္းက စျပီး ေျပာလို ့ေတာ့မျဖစ္ဘူး ဆိုတာလည္း သေဘာေပါက္လာျပီ ၊ ဘုရား အေၾကာင္း တရားအေၾကာင္း သံဃာအေၾကာင္း စေျပာရပါတယ္။ ဒါကို သရဏဂုမ္ ေခၚေၾကာင္းကို လည္း ရွင္းျပရတယ္။ ဘာလို ့ သရဏဂုမ္ေခၚတယ္ဆိုတာလည္း ရွင္းျပရတယ္။ ဟုိတုန္းက လူေတြ ေတာ ေတာင္ နဲ ့ သစ္ပင္ကို ေဘးျမင္လို ့ ေဘးေတြ ့လို ့ ကုိးကြယ္ခဲ့သည္မွ အစ ရတနာသံုးပါး အေပၚကိုးကြယ္လာသည့္အထိကိုယ္သိထားေလးေတြ ရွင္းျပရတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သီလ အေၾကာင္း ရွင္းျပရတယ္။ သီလယူခိုင္းရတယ္။ တရားမွတ္ပံု သင္ေပးရ တယ္။

ဒါကလည္း လူအေပၚမူတည္ျပီး ေျပာရဆိုရတာေပါ့ေလ။ အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္ကိုေတာ့ အျမဲ သတိထားသင့္တယ္ေပါ့။ ကိုယ့္အေနနဲ ့လည္း သတိရမိရဲ ့။


အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္ ၊

အစဥ္လိုက္ စကားေတာ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ လက္ေတြ ့ ကိုယ္ေတြ ့ၾကံဳေနသည့္အတိုင္း

တင္ျပျခင္း သက္သက္မွ်သာ။

ဤနည္းသည္ အျမဲတမ္း

ပံုေသ ေလွနံ ဓားထစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

မေလ့လာဖူးေသးေသာ

ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။


ျမတ္ေရာင္နီ

( ၀၇ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၀ ).

1 comment: