Pages

Friday, June 4, 2010

ဆယ့္ႏွစ္လ နာမည္မ်ား


ဆယ့္ႏွစ္လ နာမည္မ်ား


၁။ စိတၱမာသ - တန္ခူးလ
၂။ ေ၀သာခမာသ- ကဆုန္လ
၃။ေဇ႒မာသ- နယုန္လ
၄။အာသာဠွမာသ-၀ါဆိုလ
၅။သာ၀နမာသ-၀ါေခါင္လ
၆။ေပါ႒ပါဒမာသ-ေတာ္သလင္းလ
၇။အႆယုဇမာသ- သီတင္းက်ြတ္လ
၈။ကတၱိမာသ- တန္ေဆာင္မုန္းလ
၉။မာဂသိရမာသ-နေတၱာ္လ
၁၀။ဖုႆမာသ- ျပာသိုလ္လ
၁၁မာဃမာသ-တပို ့တြဲလ
၁၂။ဖဂၢဳနမာသ-တေပါင္းလ


မွတ္ခ်က္။ ။ ေ၀သာခ Vesakha Roman အဂၤလိပ္လို ေရးျပီး Vesak ေ၀ဆက္ေဒး၊ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန ့၌လည္းေကာင္း၊ ထို ့အတူ AsarLa Pujar အာဆာလ ပူဇာ ၊

၀ါဆိုလျပည့္ေန ၌လည္းေကာင္း၊ Margha Pujar မာဃ ပူဇာ တပိုတြဲ လျပည့္၌လည္းေကာင္း
ပါဠိ နာမည္ကို အသံုးျပဳကာ နိုင္ငံ အသီးသီးက ဗုဒၶပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပၾကပါသည္။
( ပါဠိ ႏွင့္ မနီးစပ္သည့္ ျမန္မာလူ၀တ္ေၾကာင္မ်ား အဖို ့ သိရွိေစရန္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ
နာမည္ကို ပါဠိလို ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။)

ျမန္မာနိုင္ငံနုိင္ငံမွာကား သိရွိထားၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာလို နာမည္ေပးျပီး ကဆုန္လျပည့္
ဗုဒၶေန ့၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန ့၊ တပိုတြဲလျပ္ည့္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ေန ့စသျဖင့္ က်င္းပေလ့ရွိ ပါသည္။


ျမတ္ေရာင္နီ
( ၀၄၊၀၆၊ ၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment