Pages

Tuesday, June 15, 2010

မိတ္ေဆြလား ၊ မိတ္ေဆြးလားမိတ္ေဆြလား ၊ မိတ္ေဆြးလား

မိတ္ေဆြ ဆိုတာကေတာ့ မိတ္လည္းျဖစ္ ၊ တကယ့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာလိုလည္းျဖစ္တဲ့ အနစ္နာ ခံတတ္သူမ်ိဳးေပါ့။ မိတ္ေဆြး ဆိုတာကေတာ့ မိတ္ေကာင္း လိုလိုနဲ ့ တကယ့္အေရးၾကံဳတဲ့ အခါ မကူညီတတ္သူမ်ိဳး၊ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္ရဲ ့ေစတနာကို အလြဲသံုးစား လုပ္တတ္တဲ့ သူမ်ိဳးကို ကိုယ္ဘဲ က်န္ခဲ့ရျပီး ေဆြးရတတ္သည္မို ့ မိတ္ေဆြး ဟု အက်ဥ္းဋီကာ မွတ္နိုင္ပါတယ္။

ဘုရားရွင္ ေဟာတဲ့ တရားေတြဟာ မေကာင္းတာေရွာင္ဖို ့ ေကာင္းတာကို ျပဳလုပ္တတ္ဖို ့ ေအးျငိမ္းရာ ဦးတည္တဲ့့ တရားေတြေတာ္ေတြခ်ည္းပါပဲ။

အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြ ေပါင္းသင္းတတ္ဖို ့ကိုလည္း ေကာင္းတဲ့သူ မေကာင္း တဲ့သူ လို ့သိရေအာင္ ခြဲျခားကာ ညႊန္ျပေဟာေတာ္မူပါတယ္။ မိတ္ေဆြ နဲ ့ မိတ္ေဆြး သိေအာင္ ေပါ့။

မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ့သူမ်ိဳးကို ေပါင္းသင္းခြင့္ရတာနဲ ့ အစစ အရာရာ စိတ္ခ်မ္းသာနိုင္မွာပါ။ မိတ္ေဆြးလို လူမ်ိဳး ေပါင္းသင္း မိလိုက္ျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေမွာက္ျပီသာမွတ္ေပေတာ့။

မိတ္ေဆြ မိတ္ေဆြး နဲ ့ စပ္ျပီးေတာ့ သုတ္ပါေထယ်ပါဠိ ၊ သိဂၤါလ လူငယ္ေလး အား ေဟာၾကားေတာ္မူထားပါတယ္။

ဒါကိုပဲ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ရဲ ့ ဂိဟိ၀ိနယ ဆံုးမစာမွာ တစ္ခန္းတစ္နား ကဗ်ာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ေရးသား စပ္ဆို ထားခဲ့ပါတယ္။ ဂိဟိ၀ိနယ ဆိုတာကေတာ့ လူမ်ား လိုက္နာ တတ္ဖို ့ က်င့္၀တ္မ်ား လို ့ဆိုလိုပါတယ္။

ေရးစပ္ထားတဲ့ အရွိ အရွိတိုင္း ျပန္လည္ကာ ေရးတင္ လိုက္ပါ့မယ္။

မိတ္ေဆြပ်က္ ေျခာက္ပါး

ေဆာင္ပုဒ္- ေၾကြအန္ၾကဴးထ ၊ မိန္းမၾကဴးေထြ ၊ ေသစာၾကဴးမႈ ၊ အတုျပဳျငား ၊
လွည့္စားတစ္ေထာက္ ၊မ်က္ေမွာက္လွည့္ခ်က္၊ နိုင္ထက္လုယူ ၊
ဤသူေျခာက္ပါး ၊ မိတ္ျဖစ္သားေၾကာင့္ ၊ ပ်က္ျပားမိတ္ေဆြ အျပစ္တည္း။

ကိုယ္က်ိဳးသာ ငဲ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတု ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- လက္ခ်ည္းလာ၍ ၊ ဥစၥာေဆာင္သယ္ ၊ နည္းငယ္ျဖင့္သာ ၊ မ်ားစြာလိုရွိ ၊ ေဘးထိေရာက္ခါ ၊ျပဳလာတံုဘိ ၊ မိမိက်ိဳးငွါ ၊ မွီလာေပါင္းယွဥ္ ၊ ေလးေယာက္စဥ္ကား ၊ အညဒတၳဳဟရတည္း။

ႏႈတ္ျဖင့္သာ ဟန္ေဆာင္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတု ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- ေရွ ့ျဖင့္ေစ့စပ္ ၊ တထပ္ေနာက္မွီး ၊ ခ်ည္းနည္းသျဂိဳဟ္ ၊ ေပးလိုစဟန္ ၊
ပစၥဳပၸန္မူ ၊ ျပညႊန္ပ်က္ျပား ၊ဤေလးပါးကား ၊ မွတ္သား ၀စီပမရမတည္း။

ခ်စ္ဖြယ္ကိုသာ ဆိုတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတု ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- မေကာင္းခြင့္ျပဳ ၊ ေကာင္းမႈကိုလွ်င္ ၊ ဆင္ျခင္မရႈ ၊ ခြင့္ျပဳသည္ပင္ ၊
ေရွ ့တြင္ခ်ီးမြမ္း ၊
ဖံုးလႊမ္းကြယ္လ်င္ ၊ ကဲ့ရဲ ့ခ်င္သည္ ၊ ေလးအင္ ပီယ ဘာဏီတည္း။

ေက်းဇူး ရြက္ေဆာင္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းစစ္ ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- ေမ့လ်င္ေစာင့္လာ ၊ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္ ၊ ေဘးေရာက္ကိုးကြယ္ ၊
ျပဳဖြယ္ရွိက ၊ ႏွစ္ဆဥစၥာ ၊ေခ်းေပးလာသည္ ၊ ေလးျဖာ ဥပကာရက တည္း။

ဆင္းရဲမကြာ ခ်မ္းသာမပစ္ေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းစစ္ ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- လွ်ိဳ ့၀ွက္စကား ၊ ၾကားေစတံုလ်က္ ၊ သူလွ်ိဳ ့၀ွက္၍ ၊ ေဘးေတြ ့မစြန္ ့ ၊
မတြန္ ့တို ပါ ၊သူ ့ကို ညွာလ်က္ ၊ ကိုယ့္သက္စြန္ ့ေျမာက္ ၊ ဤေလးေယာက္ကား ၊
မွ်ေလာက္ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲတည္း။

အက်ိဳးစီးပြါးကို ေျပာၾကားတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းစစ္ ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- မေကာင္းျမစ္ထာ ၊ ေကာင္းရာသြင္းထား ၊ မၾကားစေတာင္း ၊
အေၾကာင္းၾကားလာ ၊ နတ္ရြာလမ္းျပ ၊ဤေလး၀ကား ၊ မည္ရ အတၳကၡာယီ တည္း။

အစဥ္သနားတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းစစ္ ေလးေယာက္

ေဆာင္ပုဒ္- ဥစၥာခမ္းနား ၊ ပပြားသျမိဳ ့ ၊ မႏွစ္လို ့ျငား ၊ ပြားကရႊင္ျမဴး ၊
ေက်းဇူးမဲ့ကို ၊ ဆိုေသာ္တားျမစ္ ၊ေက်းဇူးျဖစ္ကို ၊ ဆိုေသာ္ခ်ီးမြမ္း ၊
သူတို ့တမ္းကား ၊ မိတ္က်ြမ္း အနဳကမၸ တည္း ။


ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ဆိုသည္မွာ သာသနာ့သမိုင္းမွာ ဗုဓ္စ ဗုဓ္လယ္ ဗုဓ္ဆံုးဆိုျပီး ကမၸည္းအတင္ ခံရသည့္ ဗုဓ္ဆံုး ဆရာေတာ္ၾကီးပါတည္း။ ဗုဓ္စဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဗုဒၶကို ရည္ညြန္းပါသည္။ ဗုဓ္လယ္ဆိုသည္မွာ မဟာဗုဒၶေဃာသ ဆရာေတာ္ ၊ ဘုရားေဟာ ေဒသနာမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုသည့္ အ႒ကထာဆရာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီလိုနည္းနဲ ့ ဟုိး...ေရွးေရွး ဗုဓ္ဆံုး ဆရာေတာ္က ကဗ်ာဥာဏ္ ရင့္သန္ကာ ပါဠိေတာ္ကို ျမန္မာလို ေရးစပ္ေတာ္မူသြားၾကပါတယ္။ ကဗ်ာရဲ ့မိတ္ေဆြ မိတ္ေဆြး ကို ေသခ်ာ ခြဲျခား ဖတ္ရႈနိုင္ၾကပါေစ ဟုသာ။


မွတ္ခ်က္။ ။ ဦးေမာင္ေမာင္ ( ဟံသာ၀တီ ) ဆယ္ေစာင္တြဲ စာအုပ္မွ
ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ကူးယူပါသည္။ ေရွးဆရာေတာ္တို ့ေရးသားေသာ ကဗ်ာမ်ားကိုလည္း
ယခုေခတ္လူမ်ား ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ ႏွင့္ လိုက္နာနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ
ျပန္လည္ကာ ေရးတင္လိုက္ပါသည္။

ျမတ္ေရာင္နီ
( ၁၅ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၀ )


No comments:

Post a Comment