Pages

Monday, March 8, 2010

မာဃ ပူဇာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားခ်ီေလတဲ့ ခ်ီေလ နိဗၺာန္ဆီ ဟုိဘက္ကမ္း
ေလွ်ာက္လွမ္းစို ့သာ ပူေဇာ္ကုန္....ျမတ္ေရာင္နီ
(၀၈၊၀၃၊၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment