Pages

Thursday, March 4, 2010

ဂ်ာမဏီေျမေပၚက ေျခလွမ္းမ်ား- ၁၁ အပိုင္း (ဂ)

မာဃ ပူဇာ

အပိုင္း( ဂ )ဉတၱိ စတုတၳကံ နဲ ့ ရဟန္းျဖစ္ၾကတဲ့ ခုေခတ္သံဃာေတာ္မ်ား ဆိုတာက- ၁။ ၀တၳဳ သမၸတၱိ- ၀တၳဳရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ၊ ၂။ ဉတၱိ သမၸတၱိ- ဉတ္ ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ။ သီမာသမၸတၱိ- သိမ္ ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ။ ၄။ကမၼ၀ါစာ သမၸတၱိ- ကမၼ၀ါစာ ရဲ ့ျပည့္စံုမႈ။ ၅။ပရိသာ သမၸတၱိ- ရဟန္းပရိသတ္ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ ဆိုတဲ့ ၅မ်ိဳးနဲ ့ ျပည့္စံုမွသာ ရဟန္း ျဖစ္တာပါ။

၁။ ၀တၳဳ သမၸတၱိ- ၀တၳဳရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ၊= ၀တၳဳနဲ ့ ျပည့္စံုမႈဆိုတာ ရဟန္းျဖစ္မည့္သူက လူသား စင္စစ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ လူအစစ္ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။ ဒါဆိုေတာ့ လူ အတု ရွိေသးလား ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဟုတ္ပါ တယ္။ လူအတုရွိလို ့ လူအစစ္လား-လို ့ ေမးရတာပါ။ ဘုရားလက္ထက္က နဂါး တစ္ေကာင္ ဟာ သူ ့ဘ၀ လြတ္လမ္း က်ြတ္လမ္း ရွာခ်င္တာနဲ ့ လူေယာင္ဖန္ဆင္းျပီး ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ ့ အုတ္ ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာလူသား အစစ္ရဟန္းေတြ ေနတာပါ။ အျခားရဟန္းေတြက တကယ္ လူရဟန္းလို ေပါင္းၾကသင္းခဲ့ၾကတာေပါ့။

တစ္ေန ့မွာေတာ့လူအတု နဂါး ရဟန္းက စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ သူ ့ေဘးမွာ ေန တဲ့ ရဟန္းက နိုးလာေတာ့ နဂါးၾကီးကို ျမင္ျပီး ထိပ္ထိပ္ျပာျပာ ျဖစ္တာေပါ့။ လန္ ့ျပီး ေအာ္တာနဲ့ လူအတု ရဟန္း ျဖစ္တဲ့ နဂါး နိုးလာတယ္။

အဲဒီက်မွ လူသား အျဖစ္ဖန္ဆင္းလိုက္တယ္။ ဒီအေၾကာင္း ဘုရားရွင္သိသြားတဲ့ အခါ လူသား အစစ္သာ ရဟန္းခံခြင့္ရေၾကာင္း သတ္မွတ္ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။ နတ္တို ့ရဲ ့ရွင္ဘုရင္ သိၾကားလည္း ရဟန္းျပဳမယ္ဆုိရင္ ဘုရားက ခြင့္မျပဳပါဘူး ဆိုတာကိုေရာ ၀တၳဳနဲ ့ျပည့္စံုမႈနဲ ့ ပါတ္သက္လို ့ ရွင္း ျပတယ္။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်ားသားပဲ။ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသလား ဆိုတာကိုလည္း ေမးရတယ္။ အေၾကြးရွိသလားဆိုတာလည္း ေမးရ။ ရံုး၀န္ထမ္းလား စတာေတြလည္း ေမးျပီးမွ အားလံုး အဆင္ ေျပမွ ရဟန္း ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း တိုတိုထြာထြာ ဆက္ေျပာ ခဲ့ရေသးတယ္။ အားလံုး ဟာ ၀တၳဳ - သမၸတၱိ ၀တၳဳရဲ ့ ျပည့္စံုမႈေခၚတယ္ေပါ့။

ျမန္မာ ဒကာ ဒကာမတို ့အဖို ့ ၀တၳဳနဲ ့ ျပည့္စံုမႈ က (ကဟာပဏ- money – ) ပိုက္ဆံ ေငြေၾကး လို ့ ျမင္မစိုးလို ့၊ ထင္မစိုးလို ့ ပါ။ အမ်ားက အဲလို သိထားတယ္ေလ။ ဆြမ္းစားက ၀တၳဳ ဘယ္ေလာက္ ရလဲ ကိုယ္ေတာ္...ဆိုျပီး ေမးတာမ်ိဳးလို။

၂။ ဉတၱိ သမၸတၱိ- ဉတ္ ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ=ဉတ္ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈတာ announcement အသိမွတ္ျပဳ ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပဉၥင္းေလာင္း ရဟန္းေဘာင္ တက္မည္ ဆိုတာ သံဃာ တစ္ပါးက ေျပာၾကားတာပါ - လို ့ရွင္းျပလိုက္ ပါတယ္။

၃။သီမာသမၸတၱိ- သိမ္ ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ= Ordination Hall သိမ္ ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကံၾကီး ကံငယ္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ လို ့ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
(သိမ္အေၾကာင္းရာ ေျပာရ ၊ နားလည္ရ အခက္္ဆံုးပါ။ ၀ိနည္းမွာ သိမ္။ သဒၵါမွာ လိင္ - အခက္ ဆံုး ဆိုတာကို ဆိုရိုး ျပဳထားပါတယ္။ )

၄။ကမၼ၀ါစာ သမၸတၱိ- ကမၼ၀ါစာ ရဲ ့ျပည့္စံုမႈ= Ecclesiastical scriptures ျပည့္စံုမႈ။ လြယ္ကူစြာ ထပ္ ရွင္း လိုက္တာက - ရဟန္းခံေပးမည့္ ရဟန္းေတာ္တို ့က ကမၼ၀ါစာကို ပီပီသသ ဗ်တၱ ထက္ထက္ ျမတ္ျမတ္ ၊ ပဋိဗလ- စြမ္းစြမ္းတမန္ ရြတ္တတ္ ဖတ္တတ္တာ လို ့ ေျပာလိုက္တယ္။

၅။ပရိသာ သမၸတၱိ- ရဟန္းပရိသတ္ရဲ ့ ျပည့္မႈ = ရဟန္း ပရိသတ္ရဲ ့ ျပည့္စံုမႈတာ ရဟန္းေဘာင္ တက္ လ်င္ အနည္း ဆံုး ၅ပါး ရွိက အသိမွတ္ျပဳ ေပးမွ ရဟန္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာ ေတာ့ သံဃာ ဆိုတာ ၂မ်ိဳးရွိတယ္ ၁။သမၼဳတိ သံဃ ၂။ ပရမတၳ သံဃ ဆိုတာ ေျပာျပပါတယ္။

၁။သမၼဳတိ သံဃ ဆိုတာ အရိယ မျဖစ္ေသးတဲ့ သံဃာ အမ်ားက အသိမွတ္ျပဳထားတဲ့ ရဟန္းပါ။
၂။ပရမတၳ သံဃ ဆိုတာကေတာ့ သံဃာ အမ်ားက ရဟန္းလို ့ အသိမွတ္ျပဳထားတဲ့ သူဟာ အရိ ယာ သူေတာ္စင္ျဖစ္သြားတဲ့ သံဃာ ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ထပ္ရွင္းရပါတယ္။

သံဃာ အေၾကာင္းသိျပီးရင္ သံဃာေတြရဲ ့ တာ၀န္သိဖို ့လိုတယ္။ သံဃာေတြရဲ ့ တာ၀န္က ၂မ်ိဳးပဲ ရွွိပါတယ္။ ၁။ဂႏၳ ဓုရ ၂။ ၀ိပႆနာ ဓုရ ပါ။

၁။ ဂႏၳ ဓုရ ဆိုတာ စာေပက်န္းဂန္ ကို သင္ယူျခင္း ပို ့ခ်ျခင္း။ သီးစစ္ေရးျခင္း ။ တရား ေဟာျခင္း ေတြ ကို ေခၚတာပါ။ ၀ိပႆနာ တရားကို ေဟာေနတာကလည္း ဂႏၳဓုရ ပါ။

၂။၀ိပႆနာ ဓုရ ဆိုတာက ၀ိပႆနာ တရားမ်ား ကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္မႈပါ။ သမထ အား ထုတ္ တာလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုက္တယ္။

သံဃာ မ်ားနဲ ့ ပါတ္သတ္ျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သာသနာမွာ ရဟန္းျဖစ္ျပီး (၅ႏွစ္ အတြင္း) ၅၀ါ အတြင္းကို န၀။ ၅၀ါေက်ာ္ျပီး ၁၀ ၀ါေအာက္ကို မဇၥ်ိမ။ ၁၀ ၀ါ မွ အထက္ ၀ါ ၂၀ အတြင္းကို ေထရ။ ၀ါ ၂၀ မွ စျပီး ရဟန္းဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မဟာေထရ ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း အ႒ကထာ အဖြင့္မ်ားနဲ ့ အညီ ထပ္ရွင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို အနီးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ အရွင္ဌိတဓမၼက သိလြယ္ေအာင္ ဦးေတေဇာဘာသက ၁၀ ၀ါေက်ာ္မို ့ ေထရ။ ဦးဂေ၀သေကာ က ၅ ၀ါေက်ာ္မို ့ မဇၥ်ိမ။ သူက ၅၀ါ မျပည့္ေသးလို ့ န၀ ဆိုတာ ထပ္ရွင္း ျပပါ တယ္။ ( ကိုယ့္ကလည္း သိသိသာသာၾကီး ေထရ ျဖစ္ေနပါေပါ့ လား)။

( တစ္ခ်ိဳ ့ မသိေသးသူမ်ား အဖို ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ ့အသံုးနႈန္းမွာ တစ္၀ါကြ်တ္တာနဲ ့ ရဟန္း မ်ားအဖို ့ တစ္၀ါ လို ့ ေရတြက္တာကို သတိျပဳေစခ်င္တယ္။ သိေစခ်င္ပါတယ္။)

ျပီးေတာ့ ရဟန္းမ်ားရဲ ့ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ ပစၥည္း ( ၈ ) မ်ိဳး ဆိုတဲ့ အ႒ ပရိကၡာရ ကို ရွင္းျပပါ တယ္။

အပိုင္း ( ဃ ) မွာ အ႒ ပရိကၡာရ နဲ ့ ေနာက္ထပ္ျပီး သိသင့္သိထိုက္တာမ်ားကို ေစာင့္စား ရႈေမွ်ာ္ အားေပး ဖတ္ရႈပါကုန္။ မွတ္သားစရာ ေျပာစရာမ်ား ရွိပါေသးတယ္။


ျမတ္ေရာင္နီ
(၀၄၊၀၃၊၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment